การให้อาหารไก่ในฟาร์มไก่ชน

อาหารไก่ในฟาร์มไก่ชน โดยทั่วไปประกอบด้วยสารอาหารประเภทต่างๆ คือสารอาหารประเภท แป้ง,โปรตีน,ไขมัน,เกลือแร่,วิตามินและน้ำ ซึ่งอาหารประเภทแป้งนี้พบ 60-80 ในอาหารไก่สูตรต่างๆ จัดว่าเป็นอาหารส่วนใหญ่ของอาหารในฟาร์มไก่ทั่วๆไป อาหารจำพวกแป้งได้มาจากวัตถุดิบที่มาจากพืช เช่น เมล็ดข้าวโพด,ข้าวฟ่าง,มันเทศ,มันสำปะหลังและเผือก พืชเหล่านี้มีอาหารจำพวกแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก ที่เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ไก่

อาหารประเภทโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารไก่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชชนิดต่างๆ เมื่อไก่กินโปรตีนเข้าไป อาหารประเภทนี้จะแตกตัวเป็นกรดอมิโนชนิดต่างๆ หลังจากนั้นกรดอมิโนก็จะรวมตัวเป็นโปรตีนชนิดที่ไก่ต้องการ อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นอาหารโปรตีนในการสร้างเนื้อ หนัง น้ำย่อย ส่วนประกอบภายในฟาร์มไก่ชน ถ้าขาดโปรตีนจะสูบผอมแคระแกรนและอาจเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย โปรตีนที่ได้จากสัตว์มีคุณค่าทางอาหาร ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โปรตีนที่ได้จากสัตว์ได้แก่ เนื้อป่น ไข่เสียจากโรงงาน เลือดแห้ง ขนไก่ป่น ส่วนโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำ โปรตีนที่ได้จากพืชนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว กากถั่ว กากงา เมล็ดฝ้าย วัตถุดิบเหล่านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ในการผสมสูตรอาหารไก่จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพและราคาต้นทุนของอาหาร ดังนั้นจึงควรใช้ทั้งวัตถุดิบที่มาจากสัตว์และพืชเพื่อใช้เลี้ยงในฟาร์มไก่ชน

การให้อาหารไก่ชนนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าไก่เป็นสัตว์ที่มีระบบย่อยอาหารเร็ว ถ้าไก่ไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม จะทำให้เป็นโรคได้