การให้น้ำในฟาร์มไก่ชน

ลูกไก่ชนในฟาร์มที่เพิ่งนำมาถึงโรงเรือนเลี้ยงควรให้น้ำเป็นอันดับแรก วางรางน้ำสลับกับราง อาหารต้องเปลี่ยนน้ำให้ลูกไก่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และต้องทำความสะอาดรางน้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำควรวางรางน้ำให้ใกล้กับลูกไก่เล็กๆ พอลูกไก่ในฟาร์มไก่ชนอายุได้ 5-7 วัน จึงเลื่อนรางน้ำออกไปไกล จากเครื่องกก การวางน้ำควรให้อยู่ระดับกลางคอไก่ เมื่อไก่ยกคอขึ้นสูงสุด ไก่จะกลืนนำลงสู่กระเพาะได้สะดวกขึ้น ทำให้ไก่กินน้ำได้มากขึ้น

ตามปกติไก่กินน้ำมากกว่าอาหาร คือไก่จะกินอาหารประมาณ 1 กิโลกริม และจะกินน้ำประมาณ 2-3 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น หลักการคิดปริมาณน้ำที่ให้ไก่กินในแต่ละวัน

ดังนั้นการจัดการบริหารน้ำ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าถ้าหากไก่ขาดน้ำในร่างกายแล้วจะทำให้เกิดโรคอย่างง่าย ๆและเกิดโรคที่สามารถติดต่อกันระหว่างไก่ตัวหนึ่งไปถึงไก่อีกตัวหนึ่งได้แบบง่ายดาย และสุดท้ายก็จากแพร่กระจายไปจนทั่วฟาร์มไก่ชน ซึ่งถ้าหากมีไก่เป็นโรคแล้วทางเจ้าของฟาร์มไก่จะต้องนำเอาไก่ที่เป็นโรคนั้นออกไปให้เร็วที่สุดและทำการฝังหรือเผาไก่อย่างเรียบร้อยเพื่อที่โรคติดต่อจะไม่ติดต่อไปยังไก่ตัวอื่นและหลังจากนั้นเจ้าของฟาร์มก็ควรให้วัคซีนกับไก่ทุกๆตัว วัคซีนตัวนั้นก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคของไก่ที่ตายไปนั่นเอง

น้ำถือว่าเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และในไก่ชน ก็เช่นกัน ดังนั้นเรื่องน้ำดื่มจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ